City Without Baseball 2008 engsub0 nhận xét:

/*chống chuột phải và tổ hợp phím*/